Alkol

Przetargi RPOWSL 3.2

Komunikat

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 12.12.2017 na dostawę, instalację i uruchomienie:

System sterowania zdalnego do linii druku wielkoformatowego poprzez urządzenia mobilne (smartphone lub tablet) – 1 szt.

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-01EC/17-002 o tytule:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii w dziedzinie druku wielkoformatowego jako element stymulujący dywersyfikację i wzrost eksportu”.

realizowanego w ramach konkursu zamkniętego Typy projektów:

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji

nr RPSL. 03.02.00-IP.01-24-005/16 z Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2 INNOWACJE W MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie

Color Group
ul. Sztygarska 27, 41-608 Świętochłowice

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.

 

Komunikat

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 12.12.2017 na dostawę, instalację i uruchomienie:

Zintegrowanej hybrydowej linii druku wielkoformatowego z technologią pasa transmisyjnego z podsysem – 1 szt.

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-01EC/17-002 o tytule:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii w dziedzinie druku wielkoformatowego jako element stymulujący dywersyfikację i wzrost eksportu”.

realizowanego w ramach konkursu zamkniętego Typy projektów:

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji

nr RPSL. 03.02.00-IP.01-24-005/16 z Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2 INNOWACJE W MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie

Color Group
ul. Sztygarska 27, 41-608 Świętochłowice

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.

 

Zapytanie ofertowe:  Zintegrowana hybrydowa linia druku wielkoformatowego

Zapytanie ofertowe: System sterowania zdalnego do linii druku wielkoformatowego

 

alkol.com.pl